Dokąd zmierza mediacja

Zaktualizowano: 10 lis 2020Od Kilku lat obserwuje się coraz większe zainteresowanie mediacją jako alternatywną metodą rozstrzygania sporów (ang. „Alternative Dispute Resolution").

Mediacja została również dostrzeżona przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, które coraz częściej wskazują mediację jako alternatywę dla postępowania sądowego w odniesieniu do cyfrowych usług.

Przykładem może być zastosowanie mediacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dotyczącej sporów w transakcjach internetowych powstałych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, którzy mają swoją siedzibę lub odpowiednio miejsce zamieszkania na terenie UE. Postępowanie mediacyjne zostało uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich w całej UE, a także w polskiej ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).

12.07.2020 roku weszło w życie kolejne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (pełny tekst http://wix.to/DsCKC_4).

W poniższym artykule postaram się przybliżyć Państwu powód wprowadzenia powyższej regulacji, kogo dotyczy, jakie są jej główne założenia w kontekście mediacji oraz jak ustawodawca określił wysokość kosztów mediacji w powyżej cytowanym Rozporządzeniu.

1. Powód wprowadzen