top of page

 Вартість судового посередництва

1. Цивільна медіація:

 

1.1  Витрати на цивільне посередництво.

Витрати на проведення медіації за зверненням судом (чи іншим уповноваженим органом) визначено Постановою Міністра юстиції від 20 червня 2016 року про розмір винагороди та компенсацію витрат медіатора.
у цивільному судочинстві (Вісник 2016.921)

 

Винагорода медіатора та відшкодування витрат, пов'язаних з медіацією, несуть сторони, як правило, рівними частинами, якщо сторони не домовилися про інший розподіл розрахунків.

 

У спорах немайнового характеру та у спорах про майнові права, в яких визначається вартість предмета спору.
неможливо визначити, винагорода медіатора становить 150 злотих за першу медіаційну зустріч, і 100 злотих за кожну наступну (загалом не більше 450 злотих).

Якщо провадження стосується майнових прав, то винагорода медіатора становить 1% від вартості предмета спору (не менше 150 злотих і не більше 2000 злотих за всю процедуру медіації).

 

Також відшкодовуються витрати медіатора, пов’язані з медіацією (зокрема, плата за оренду приміщення до 70 злотих за одну зустріч та витрати на листування, що не перевищує 30 злотих).

 

Якщо посередник є платником податку, зобов’язаним сплачувати податок на товари та послуги, до витрат на посередництво додається ПДВ.

 

Якщо мирову угоду буде досягнуто до початку слухання, стороні повертається 100% судового збору, сплаченого нею при подачі справи до суду. Якщо на пізнішій стадії судового провадження (після початку слухання) буде досягнуто врегулювання в присутності медіатора, стороні буде відшкодовано 75% судового збору.

Незалежно від результату розгляду справи суд може покласти на сторону обов’язок відшкодувати витрати, понесені внаслідок явно необґрунтованої відмови від участі в медіації.

Сторона процесу медіації може подати заяву про звільнення від витрат на медіацію за загальними правилами.

2. Медіація у кримінальних справах:

2.1 Витрати на медіацію у кримінальних справах

 

Витрати на медіацію, що відбувається за направленням суду (або іншого уповноваженого органу), визначені Постановою Міністра юстиції України від 18 червня 2003 року про розмір і порядок обчислення витрат Державного казначейства у кримінальному провадженні ( Законодавчий журнал 2013.663 зведений текст).

 

Витрати на медіацію (винагорода медіатора та відшкодування витрат, пов’язаних з медіацією) несе Державне казначейство і становлять: 120 злотих за проведення процесу медіації та 20 злотих за вручення повісток та інших листів.

 

 3. Медіація в незначних справах:

 

3.1 Витрати на медіацію у справах неповнолітніх

 

Витрати на медіацію, що має місце за зверненням суду (чи іншого уповноваженого органу), визначені Постановою Міністра юстиції від 14 серпня 2001 р. про розмір і детальні правила визначення витрат на провадження у справах неповнолітніх. справ (Зак. вісник 2013.643 зведений текст).

Витрати на медіацію (винагорода медіатора та відшкодування витрат, пов’язаних з медіацією) несе Державне казначейство і становлять: 187,38 злотих за проведення процесу медіації та 20 злотих за вручення повісток та інших листів.

bottom of page