Mediacja to wybór

Zaktualizowano: 10 lis 2020


Jednym z filarów zasad mediacji określonych 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości jest jej dobrowolność, która stanowi jej podstawę jako przedłużenie naczelnej zasady wymiaru sprawiedliwości – prawem do sądu – wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

W poniższym artykule pozwolę sobie Państwu przybliżyć wspomnianą cechę mediacji, która w dobie aktualnych wydarzeń na tle polityczno - społecznym jako zasada wyboru, tak mocno powinna być chroniona i przestrzegana jako prawo niezbywalne, lecz która w niektórych przypadkach ma swoją cenę.

Dobrowolność mediacji w ustawodawstwie znajduje swoje umocowanie w brzmieniu art. 183(1) kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Mediacja jest dobrowolna.

W myśl zasady dobrowolności, jedynie od woli stron zależy wybór sposobu rozstrzygania sporu w drodze mediacji, czy też na drodze postępowania sądowego. Strony (w tym również mediator/mediatorzy), które przystępują do postępowania mediacyjnego z nieprzymuszonej woli, mogą się z niej wycofać na każdym jej etapie bez obowiązku podawania przyczyny