top of page

Spotkanie informacyjne


Czym tak naprawdę jest spotkanie informacyjne i czemu ma służyć?


W poniższym artykule pozwolę sobie przybliżyć Państwu po krótce cel jaki przyświeca idei spotkań informacyjnych.


Na wstępie należy wskazać, że spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla stron postępowania sądowego, którym sąd chce przybliżyć metody pozasądowego rozstrzygania sporów.


Spotkanie informacyjne może zostać poprowadzone przez sędziego, referendarza sądowego, urzędnika sądowego, asystenta sędziego lub stałego mediatora i odbywa się w sądzie.


Przebieg spotkania informacyjnego:

Dobrym wstępem do spotkania jest oczywiście poza przedstawieniem swojej osoby przybliżenie uczestnikom definicji mediacji.

Często aby zachęcić uczestników do mediacji prowadzący kontrastuje ją z postępowaniem sądowym wskazując na korzyści wynikające z mediacji, czyli:

1. Odformalizowanie procesu rozumiane jako wpływ stron na rozwiązanie sporu, jego przebieg,

2. Niższe koszty mediacji,

3. Krótszy czas inicjowania oraz trwania mediacji,

4. Możliwość przeprowadzenia mediacji "on-line",

5. Poufność,

6. Powaga rzeczy osądzonej w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem.


Prowadzący powinien również przybliżyć uczestnikom główne zasady, które przyświecają mediacji, (określone 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości):

1. Dobrowolność,

2. Neutralność,

3. Bezstronność,

4. Poufność,

5. Akceptowalność.

Kolejnym krokiem podczas prowadzenia spotkania informacyjnego jest przedstawienie przez prowadzącego przebiegu przykładowej mediacji.

Uczestnicy po zapoznaniu się z wystąpieniem prowadzącego zostają zaproszeni do zadawania pytań, na które prowadzący odpowiada wyjaśniając ewentualne wątpliwości.

Prowadzący może również pomóc uczestnikom w doborze mediatora wskazując na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego, w którego okręgu znajduje się dany Sąd.


Ciekawą kwestią jest sytuacja, w której spotkanie informacyjne prowadzi sędzia prowadzący również daną sprawę, ponieważ jeśli na takim spotkaniu uczestnicy wybiorą mediatora, przyspieszy to znacznie proces wydania postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji poprzez odebranie od uczestników danych kontaktowych.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego prowadzący sporządza odpowiednią notatkę z jego przebiegu i przekazuje do Sądu.

Jak wskazują statystyki spotkania informacyjne stają się coraz częstszym elementem rozprawy sądowej ponieważ ich ilość wzrosła z 1399 w roku 2017 do 3257 w roku 2019, co przekłada się na ilość przeprowadzonych w Polsce mediacji o czym z chęcią napisze w kolejnym artykule z cyklu "Mediacja w pigułce".

147 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page