Spotkanie informacyjne


Czym tak naprawdę jest spotkanie informacyjne i czemu ma służyć?


W poniższym artykule pozwolę sobie przybliżyć Państwu po krótce cel jaki przyświeca idei spotkań informacyjnych.


Na wstępie należy wskazać, że spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla stron postępowania sądowego, którym sąd chce przybliżyć metody pozasądowego rozstrzygania sporów.


Spotkanie informacyjne może zostać poprowadzone przez sędziego, referendarza sądowego, urzędnika sądowego, asystenta sędziego lub stałego mediatora i odbywa się w sądzie.


Przebieg spotkania informacyjnego:

Dobrym wstępem do spotkania jest oczywiście poza przedstawieniem swojej osoby przybliżenie uczestnikom definicji mediacji.