Tajemnica Mediacji

Zaktualizowano: 10 lis 2020Jedną z zasad mediacji określonych 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości jest jej poufność, której nieodzownym elementem jest tajemnica mediacji.

Z pozoru jasna i czytelna zasada. Z pozoru.

W poniższym artykule pozwolę sobie Państwu przybliżyć jedną z najczęstszych pułapek na jakie można się natknąć podczas mediacji, a która wynika z konieczności zachowania owej tajemnicy mediacji.

Tajemnica mediacji w ustawodawstwie znajduje swoje umocowanie w brzmieniu art. 183 (4) kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udz