Ugoda w dobie pandemiiW związku z kryzysem na rynku, który wywołał COVID-19 wiele branży boryka się z problemami finansowymi, co powoduje tworzenie się zatorów płatniczych.

Rozwiązaniem może być ugoda z kontrahentem.

Art. 917 kodeksu cywilnego w swoim brzmieniu wskazuje, że:

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

W polskim ustawodawstwie mamy do czynienia z kilkoma formami podejścia do ugody. W poniższym tekście chciałbym skupić się na dwóch formach, które są najczęściej stosowane.

Pierwszym ze sposób jest zawezwanie do próby ugodowej.

Na wstępie należy wskazać, że niewątpliwą korzyścią zawezwania do próby ugodowej jest zgodnie z brzmieniem art. 123 kodeksu cywilnego przerywanie biegu przedawnienia dochodzonego roszczenia.